Mediation
met een
oplossing

Gescheiden? Wijziging kindregelingen heeft grote gevolgen

mr. Margot E. Burger MfN RFEA
24 september 2014

Bent u gescheiden en heeft u een kind? Dan verandert er vanaf 1 januari op financieel gebied veel. Vanaf deze datum heeft de overheid nog maar 4 regelingen voor ouders en hun minderjarige kinderen. Nu zijn er nog 11 zogenaamde kindregelingen. De belangrijkste veranderingen voor u
op een rij.

Fiscaal voordeel kinderalimentatie vervalt

Als u alimentatie betaalt, mag u momenteel (onder voorwaarden) een bedrag voor het levensonderhoud van uw kind aftrekken van uw inkomsten. Dit geeft een voordeel  tussen de € 30 en € 50 per kind per maand. Op 1 januari 2015 vervalt echter deze aftrekmogelijkheid.

Alleenstaande ouderkorting vervalt

Staat uw kind na de scheiding bij u ingeschreven? U heeft dan recht op de alleenstaande ouderkorting. Afhankelijk van uw inkomen kan deze korting oplopen tot € 2.266. Maar ook deze korting stopt op 1 januari 2015. Hierdoor is uw netto-inkomen volgend jaar misschien een stuk lager.

Compensatie: hoger kindgebondenbudget

Als het kind bij u ingeschreven is, ontvangt u van de overheid het kindgebondenbudget. Om het afschaffen van de kinderalimentatie-aftrek en de alleenstaande ouderkorting te compenseren, verhoogt de overheid dit budget vanaf 1 januari 2015 met € 3.050 per jaar: de alleenstaande ouderkop. Omdat het kindgebondenbudget afhankelijk is van het inkomen van de ouder, profiteert u hier alleen van als u geen of een laag inkomen heeft.

Probleem berekening kinderalimentatie

Deze wijzigingen van de kindregelingen kunnen grote invloed hebben op hoeveel kinderalimentatie u betaalt of ontvangt.

Voorbeeld:

Stel, u heeft een bruto jaarinkomen van € 15.000. Uw ex-partner heeft een bruto jaarinkomen van € 80.000. Samen heeft u 3 kinderen, van 16, 14 en 9 jaar oud. Alle drie wonen ze bij u.  Op dit moment betaalt uw ex een kinderalimentatie van € 315 per maand per kind. Op basis van de nieuwe kindregelingen zou dit bedrag ongeveer € 255 per maand per kind bedragen. Voor drie kinderen is dit een verschil van  totaal € 180 per maand.

Wat betekenen de wijzigingen in uw situatie?

Welke gevolgen de wijzigingen in de kindregelingen voor u en uw ex hebben, is sterk afhankelijk van uw beider situatie. Dat ze ingrijpend kunnen zijn, is duidelijk. Het is daarom zeker verstandig om samen met uw ex hierover advies in te winnen, het liefste ruim voor 1 januari 2015. In overleg kunnen u en uw ex eventueel de bestaande alimentatieafspraken wijzigen. Zo kunt u ook na 1 januari 2015 samen voor uw kinderen zorgen. Zonder onnodige financiële onrust. 

« Bekijk alle blogs

mr. Margot E. Burger MfN RFEA

mr. Margot E. Burger MfN RFEA Senior adviseur Expertisecentrum

 

Zij doceert en is daarnaast raadsheer-plaatsvervanger aan het gerechtshof Amsterdam. Zij heeft als specialismen familierecht, huwelijksvermogensrecht, procesrecht en alimentatie.


Heeft u een vraag?

* = verplicht

Aanhef *
De heer Mevrouw
Naam *
Telefoonnummer *
Gewenst contactmoment
Overdag
's Avonds
E-mail
Woonplaats *
Mijn vraag