Mediation
met een
oplossing

Wijziging kindregelingen 2015.
Reden om de kinderalimentatie aan te passen?

Paul P. van der Ploeg RFEA
20 januari 2015

Vanaf 1 januari zijn de regelingen voor ouders en hun kinderen aangepast, de zogenaamde kindregelingen. Dit heeft gevolgen voor de inkomens van u en uw ex-partner. Maar betekent dit dan dat u de kinderalimentatie moet aanpassen? Dat is zeker niet altijd het geval.

Nieuwe normen

Hoe hoog de kinderalimentatie is, kunt u samen met uw ex-partner bepalen. Maar stel dat u daar samen niet uitkomt? Dan bepaalt de rechter het bedrag. Deze maakt hierbij gebruik van normen die de Expertgroep Alimentatienormen heeft opgesteld: de zogenaamde Tremanormen. Naar aanleiding van de aangepaste kindregelingen stelt de Expertgroep dat de kinderalimentatie in veel gevallen verlaagd kan worden. Maar is dat wel zo? Voordat we daar antwoord op kunnen geven de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Betaalt u alimentatie?

Betaalt u kinderalimentatie? En staat uw kind ingeschreven bij uw ex-partner? Vorig jaar mocht u meestal een bedrag voor het levensonderhoud van uw kind aftrekken van uw inkomsten. Dit jaar mag dat niet meer. Dat heeft de volgende financiële gevolgen: 

Situatie in 2014                                                   Wijziging netto inkomen per maand per kind in 2015 
Geen recht op aftrek kinderalimentatie                       Geen wijzigingen
Recht op aftrek voor kind van 0 tot 6 jaar oud                  Tussen € 25,- en € 35,- lager
Recht op aftrek voor kind van 6 tot 12 jaar oud                Tussen € 30,- en € 44,- lager
Recht op aftrek voor kind van 12 tot 18 jaar oud              Tussen€ 35,- en € 50,- lager 

Ontvangt u alimentatie?

Staat het kind op uw adres ingeschreven? Dit jaar heeft u geen recht meer op de alleenstaande ouderkorting. Deze maatregel compenseert de overheid met een hoger kindgebonden budget. De verhoging is maximaal € 3.050,- per jaar. Dit extraatje heet ook wel alleenstaande ouderkop. Voor hoeveel verhoging u in aanmerking komt, hangt af van uw inkomen. 

Situatie in 2014                                                                Wijziging netto-inkomen per maand in 2015 
Samenwonend met nieuwe partner                                  Geen wijzigingen
Alleenstaand en jongste kind 18 jaar of ouder                  Geen wijzigingen
Alleenstaand en kind jonger dan 18 jaar met:
- Bijstandsuitkering                                                            Ongeveer gelijk
- Bruto jaarloon tot € 16.000,-                                           Tussen € 200,- en € 275,- hoger
- Bruto jaarloon tussen € 16.000,- en € 23.000,-              Tussen € 100,- en € 200,- hoger
- Bruto jaarloon tussen € 23.000,- en € 52.000,-              Tussen € 0,- en € 100,- hoger
- Bruto jaarloon meer dan € 52.000,-                                Ongeveer gelijk of lager

* Bovenstaande bedragen zijn indicatief. De werkelijke inkomenswijziging hangt af van de leeftijd van uw kind en van het soort inkomen dat u heeft. 

Kinderalimentatie aanpassen?

Betaalt u kinderalimentatie, dan gaat u er dus meestal op achteruit. Als uw kind bij u woont en u ontvangt loon, dan gaat u er meestal op vooruit. Is dit een reden om de kinderalimentatie aan te passen? En zo ja, met welk bedrag? Deze afweging moeten u en uw ex-partner zelf maken. De volgende tips kunnen u hierbij helpen:

 • Laat u goed informeren over hoeveel het inkomen van u en uw ex-partner wijzigt.
  • Gaat degene die alimentatie betaalt er op achteruit? En zo ja, hoeveel?
  • Gaat degene die alimentatie ontvangt er op vooruit? En zo ja, hoeveel?
 • Beslis op basis hiervan samen of u de kinderalimentatie wilt wijzigen en hoe groot deze wijziging dan is.
 • Besluit u de kinderalimentatie te wijzigen? Leg dan de nieuwe afspraken schriftelijk vast. 

Lukt het niet om hierover te overleggen met uw ex-partner? Dan zou u de rechter kunnen vragen om de kinderalimentatie te wijzigen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Houd dan wel hier rekening mee: 

 • Zo’n procedure duurt lang, maakt emotioneel veel los en kan slecht zijn voor het contact met de andere ouder over de
       kinderen. Bovendien levert zo’n procedure misschien niets op.
 • U bent misschien meer kwijt aan advocaatkosten dan dat het u bespaart aan alimentatie.
 • Als u minder kinderalimentatie betaalt, heeft dit misschien tot gevolg dat u meer partneralimentatie moet betalen.

Conclusie

Dat de Expertgroep Alimentatienormen de Tremanormen heeft aangepast, wil niet zeggen dat u of uw ex-partner verplicht bent om de kinderalimentatie te verlagen. De Tremanorm is slechts een richtlijn. U beslist zelf of u de alimentatie wilt aanpassen. Houd bij uw keuze niet alleen rekening met geld. Het belangrijkste is en blijft immers het welzijn van uw kind. 

« Bekijk alle blogs

Paul P. van der Ploeg RFEA

Paul P. van der Ploeg RFEA Directeur Scheidingsexpert Nederland

Hij is expert op het gebied van (echt)scheiding en lid van de parlementaire werkgroepen kinder- en partneralimentatie. Hij is lid van verdienste van de Vereniging RFEA, doceert, presenteert en publiceert in het kader van (echt)scheiding.


Heeft u een vraag?

* = verplicht

Aanhef *
De heer Mevrouw
Naam *
Telefoonnummer *
Gewenst contactmoment
Overdag
's Avonds
E-mail
Woonplaats *
Mijn vraag