Mediation
met een
oplossing

De oude woning na scheiding nog gezamenlijk?
Let op bij uw aangifte IB 2018!

Paul P. van der Ploeg RFEA
30 oktober 2019

Bent u gescheiden en was u met uw ex in 2017 nog gezamenlijk eigenaar van de oude woning? Dan is het extra oppassen met het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Welk deel van de betaalde hypotheekrente kunt u nog aftrekken? Moet u het eigenwoningforfait nog bijtellen? Is er sprake van fictief betaalde of ontvangen alimentatie? Omdat bij dit deel van de aangifte vaak fouten gemaakt worden, controleert de Belastingdienst hier scherp op. Vult u de aangifte op dit punt niet goed in, dan is de kans groot dat u (onnodig) in de problemen komt met de Belastingdienst, en wellicht met uw ex-partner.  

Wat bepaalt hoe u de oude woning moet aangeven?

Om uw oude woning op de juiste wijze in de aangifte te kunnen verwerken, is het antwoord op de volgende vragen van belang: 

  1. is de woning fiscaal voor u nog een eigen woning?
  2. wie heeft welk deel van de hypotheekrente betaald?
  3. wie heeft in de woning gewoond?  

Is de woning fiscaal voor u nog een eigen woning?

Zolang u in de woning woont is deze fiscaal ook een eigen woning (hoofdverblijf). Maar wat als u niet meer woont in de woning en uw ex woont er alleen? Vanaf dat moment zou de woning voor u fiscaal geen eigen woning meer zijn en uw recht op renteaftrek vervallen. Om u de tijd te geven om de scheiding te regelen, is in de wet geregeld dat de woning toch ook voor u fiscaal een eigen woning blijft (de zogenoemde scheidingsregeling). Dit geldt voor maximaal twee jaar vanaf de datum dat u definitief de woning heeft verlaten. U geeft in deze periode uw deel van het eigenwoningforfait (over uw eigendomsdeel) en uw deel van de betaalde rente (van uw deel van de schuld) aan. Deze kunt u gewoon in uw aangifte invullen waar u dat gewend bent: bij de “inkomsten uit eigen woning”.  

Wat als de twee jaar om zijn (einde scheidingsregeling)?

Is het twee jaar geleden dat u de gezamenlijke woning heeft verlaten en uw ex woont er nog? Dan vervalt de scheidingsregeling en gaat voor u de woning naar box 3. Vanaf deze datum is uw deel van de betaalde rente niet meer aftrekbaar en geeft u geen eigenwoningforfait meer aan. Uw deel van de woning en de schuld vallen dan in box 3. Omdat 1 januari de peildatum voor box 3 is, geeft u de woning en de schuld pas in box 3 aan in het jaar nadat de scheidingsregeling is afgelopen. Heeft u inmiddels een nieuwe eigen woning gekocht? Dan heeft het aflopen van de scheidingsregeling meestal tot gevolg dat uw renteaftrek voor deze nieuwe woning lager wordt.  

Wie heeft welk deel van de rente betaald?

Als u en uw ex niet ieder het eigen deel van de rente heeft betaald, kunnen er fiscaal problemen ontstaan. Rente is namelijk aftrekbaar als deze door u zelf is voldaan. Als uw ex de rente voor u heeft betaald, kan dit betekenen dat de renteaftrek voor u vervalt. Alleen als de betaling van de rente door uw ex aan strikte fiscale regels voldoet, blijft de renteaftrek voor u in stand. Wel moet u dan de door uw ex betaalde rente als fictief ontvangen partneralimentatie opgeven. De bijtelling vult u in onder de post “periodieke uitkeringen en verstrekkingen” en de aftrekpost kunt u kwijt onder “uitgaven voor een onderhoudsverplichting”. Het is van groot belang dat uw aangifte en die van uw ex op dit onderdeel volledig met elkaar overeenkomen. Dit verkleint de kans op correcties achteraf aanzienlijk.

« Bekijk alle blogs

Paul P. van der Ploeg RFEA

Paul P. van der Ploeg RFEA Directeur Scheidingsexpert Nederland

Hij is expert op het gebied van (echt)scheiding en lid van de parlementaire werkgroepen kinder- en partneralimentatie. Hij is lid van verdienste van de Vereniging RFEA, doceert, presenteert en publiceert in het kader van (echt)scheiding.


Of heeft u een vraag?

* = verplicht

Aanhef *
De heer Mevrouw
Naam *
Telefoonnummer *
Gewenst contactmoment
Overdag
's Avonds
E-mail
Woonplaats *
Mijn vraag
 

Scheidingsexpert is partner van: