Mediation
met een
oplossing

Gaat uw ex-partner met pensioen? Mogelijk heeft u nog rechten!

23 maart 2018

Het komt regelmatig voor dat op moment van de echtscheiding er niets is geregeld of vastgelegd over de verdeling van het pensioen. Toch kunt u, als u in het verleden gescheiden bent en uw ex-partner met pensioen gaat, nog recht hebben op een deel van dit pensioen. Ook al heeft u hierover nooit afspraken gemaakt. 

De datum waarop u gescheiden bent is belangrijk

Of u recht heeft op een deel van het pensioen van uw ex-partner wordt bepaald door de regelgeving die op uw echtscheiding van toepassing is. De datum waarop u en uw ex-partner gescheiden zijn is hiervoor bepalend. Dit is de datum waarop uw echtscheiding is ingeschreven bij de gemeente.

Bent u gescheiden na 30 april 1995?

Als u na 30 april 1995 bent gescheiden geldt voor u de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Volgens deze wet heeft u recht op de helft van het door uw ex-partner tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Als u binnen twee jaar na de echtscheiding melding heeft gemaakt van uw scheiding bij de pensioenuitvoerder, krijgt u uw deel, op moment dat uw ex met pensioen gaat, rechtstreeks uitbetaald. Als u geen of te laat melding heeft gedaan bij de pensioenuitvoerder is uw wettelijk recht evengoed blijven bestaan. Uw ex-partner ontvangt dan het gehele pensioen en dient uw deel zelf aan u over te maken. Dit gaat om de helft van het bruto pensioen voor zover dit tijdens uw huwelijk was opgebouwd. Deze betaling is fiscaal bij u belast en voor uw ex aftrekbaar.

Bent u gescheiden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995?

Vóór 30 april 1995 is de vereveningswet niet van toepassing. Bent u gescheiden in de periode tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 en was u gehuwd in gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden met een finaal verrekenbeding? Dan is het arrest “Boon van Loon” mogelijk op uw situatie van toepassing. In dat geval heeft u recht op verrekening van de waarde van het pensioen van uw ex-partner. Dit recht op verrekening geldt niet alleen voor het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen, maar ook voor het pensioen uit de periode ervóór. Of u nu alsnog recht heeft op verrekening van de waarde van een deel van het pensioen van uw ex-partner hangt af van de afspraken zoals u deze destijds heeft vastgelegd bij de echtscheiding.

Bent u gescheiden vóór 27 november 1981?

Bent u vóór 27 november 1981gescheiden en heeft u in het verleden geen afspraken over het pensioen gemaakt of actie hiervoor ondernomen? Dan heeft u nu geen mogelijkheid meer om aanspraak te maken op een deel van het pensioen van uw ex.

Gaat u zelf met pensioen en bent u gescheiden? Ga dan na of u geen risico loopt.

In de situatie dat u nu zelf met pensioen gaat, kan het ook zo zijn dat uw ex-partner nog recht heeft op een deel van uw pensioen. Als u bij de echtscheiding geen afspraken over uw pensioen heeft gemaakt, loopt u mogelijk het risico dat u nog een deel van uw pensioen aan uw ex-partner moet afstaan. Ook al bent u dus al jaren geleden gescheiden. Is dit mogelijk voor u van toepassing? Laat u hierover dan goed informeren om onnodige verrassingen te voorkomen. 

« Bekijk alle blogs

Of heeft u een vraag?

* = verplicht

Aanhef *
De heer Mevrouw
Naam *
Telefoonnummer *
Gewenst contactmoment
Overdag
's Avonds
E-mail
Woonplaats *
Mijn vraag
 

Scheidingsexpert is partner van: