Mediation
met een
oplossing

Scheiden? Maak goede afspraken en behoud renteaftrek

Paul P. van der Ploeg RFEA
8 augustus 2018

Betaalt u de hypotheek altijd van uw eigen privérekening? Zolang u getrouwd bent, is dat geen probleem. Maar dat kan het wel worden als u en uw partner gaan scheiden. Vooral als u of uw partner ruim voor de echtscheiding de woning verlaat. Wat de gevolgen precies zijn, hangt af van wat u in het echtscheidingsconvenant laat opnemen.

Hypotheekrente soms aftrekbaar  als alimentatie

Als u de hypotheekrente betaalt, kunt u die meestal aftrekken van de belasting. Zodra u de woning verlaat, kunt u de rente over uw aandeel in de hypotheekschuld (formeel heet dit eigenwoningschuld, want niet elke hypotheek is voor het huis gebruikt) nog maar maximaal 24 maanden aftrekken. Als u ook de rente over het aandeel in de schuld van uw partner betaalt, mag u die rente niet aftrekken.  Behalve als u deze rente aan kunt merken als alimentatie. Maar dan moet u wel aan voorwaarden voldoen. U mag deze alimentatie bijvoorbeeld alleen aftrekken als uw partner de hypotheekrente zelf niet kan betalen en deze betaling als verplichte bijdrage in het levensonderhoud kan worden gezien. Dit moet u dan ook duidelijk opnemen in het echtscheidingsconvenant.

Voorkom problemen met de Belastingdienst

Helaas ontbreekt dit onderdeel in veel echtscheidingsconvenanten. Veel koppels regelen het gebruik van de woning en de betaling van de woonlasten mondeling of stilzwijgend. Dit leidt vaak tot onnodige misverstanden en tot problemen bij de Belastingdienst.  Als u de rente niet opgeeft als alimentatie, ziet de Belastingdienst dit als een ‘vrijwillige’ betaling, waardoor u geen recht heeft op aftrek. Als de Belastingdienst de rente bovendien ziet als een schenking, moet uw partner zelfs meer belasting betalen.

Leg alles goed vast

Zorg er voor dat u bij een echtscheiding goede afspraken maakt over de betaling van de rentelasten van de gezamenlijke woning. Leg deze afspraken schriftelijk vast in het echtscheidingsconvenant. Voorkomen is immers beter dan genezen!

« Bekijk alle blogs

Paul P. van der Ploeg RFEA

Paul P. van der Ploeg RFEA Directeur Scheidingsexpert Nederland

Hij is expert op het gebied van (echt)scheiding en lid van de parlementaire werkgroepen kinder- en partneralimentatie. Hij is lid van verdienste van de Vereniging RFEA, doceert, presenteert en publiceert in het kader van (echt)scheiding.


Of heeft u een vraag?

* = verplicht

Aanhef *
De heer Mevrouw
Naam *
Telefoonnummer *
Gewenst contactmoment
Overdag
's Avonds
E-mail
Woonplaats *
Mijn vraag
 

Scheidingsexpert is partner van: