Mediation
met een
oplossing

Scheiden: zijn de hypotheekadvieskosten aftrekbaar?

5 januari 2019

Wie waar gaat wonen is bij een scheiding een belangrijke vraag. Zeker als er een bestaande eigen woning is of als de wens aanwezig is om een andere woning aan te kopen. In dat geval is, naast het scheidingsadvies, een deskundig hypotheekadvies nodig. Ook wordt regelmatig de hulp van een makelaar voor de taxatie of aan-/ verkoopbemiddeling van een woning gevraagd. Logisch, maar bij elkaar opgeteld kost deze hulp veel geld. Fiscaal voordeel zou helpen, maar zijn deze kosten wel aftrekbaar?

Kosten moeten fiscaal worden geoormerkt

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is fiscaal van belang om de kosten te oormerken. Simpel gezegd: waar zijn de kosten voor betaald? Hierbij zijn de voor de kosten geleverde diensten bepalend en niet de omschrijving op de factuur.
De verdeling van de betaalde kosten over de verschillende werkzaamheden kan óf worden bepaald naar rato van de gebruikelijke losse tarieven óf naar rato van de geleverde inspanning (urenspecificatie).

Voorbeeld: 

Karel en Simone gaan scheiden. Karel neemt de bestaande woning met de lopende hypotheek over en Simone koopt een andere woning. Zij hebben hierbij de hulp ingeschakeld van een adviesbureau dat zowel de echtscheiding, het hypotheekadvies voor hun beiden als de bemiddeling van de aankoop van de nieuwe woning van Simone verzorgt. Zij spreken af dat zij geen partneralimentatie aan elkaar betalen.

 Zij betalen voor deze hulp in totaal € 8.000 (ieder € 4.000). Op de factuur staat als omschrijving “hypotheekadvieskosten”.

Welk bedrag is voor hen aftrekbaar als hypotheekadvieskosten (indien bij beiden de hypotheek volledig in box 1 valt)?

De losse reguliere tarieven van het adviesbureau zijn:

  • hulp bij echtscheiding   € 2.000 p/p
  • hypotheekadvies          € 2.500 p/p
  • aankoopbemiddeling    € 1.500

De kosten van Karel waren tegen het reguliere tarief in totaal € 4.500.
De kosten van Simone waren tegen het reguliere tarief in totaal € 6.000.
De door ieder betaalde € 4.000 wordt als volgt geoormerkt::

Karel:
Scheidingskosten:                            € 4.000 * 2.000/4.500 = € 1.777
Hypotheekadvieskosten:                  € 4.000 * 2.500/4.500 = € 2.223

Simone:
Scheidingskosten:                            € 4.000 * 2.000/6.000 = € 1.333
Hypotheekadvieskosten:                  € 4.000 * 2.500/6.000 = € 1.667
Kosten makelaar:                             € 4.000 * 1.500/6.000 = € 1.000

Karel en Simone kunnen ieder de eigen kosten die zien op het hypotheekadvies fiscaal aftrekken. Het meerdere is voor hen niet fiscaal aftrekbaar.

Zijn de hypotheekadvieskosten altijd volledig aftrekbaar?

De hypotheekadvieskosten zijn alleen aftrekbaar voor zover de lening fiscaal als eigenwoningschuld wordt aangemerkt en dus de rente aftrekbaar is. Als een deel van de lening in box 3 valt en de rente hierover niet kan worden afgetrokken, is maar een deel van de betaalde hypotheekadvieskosten aftrekbaar. Daarnaast moet ieder de eigen kosten ook feitelijk hebben betaald. Als een ander de kosten heeft voldaan, is het bedrag uitsluitend aftrekbaar als het bedrag als schuld is vastgelegd en hier rente over wordt betaald.

Voorkom problemen achteraf

Bij scheiding betaalde hypotheekadvieskosten zijn dus fiscaal aftrekbaar. Maar alleen voor zover deze ook daadwerkelijk samenhangen met het hypotheekadvies en niet met andere geleverde diensten. Dit staat los van de omschrijving op de factuur. Daarnaast moet worden vastgesteld welk deel van de lening als eigenwoningschuld kan worden aangemerkt en hoe de kosten zijn betaald. Om financiële problemen en teleurstellingen achteraf te voorkomen is het raadzaam voorafgaand aan het geven van een adviesopdracht deskundig advies in te winnen over de aftrekbaarheid van de te betalen kosten. 

« Bekijk alle blogs

Of heeft u een vraag?

* = verplicht

Aanhef *
De heer Mevrouw
Naam *
Telefoonnummer *
Gewenst contactmoment
Overdag
's Avonds
E-mail
Woonplaats *
Mijn vraag
 

Scheidingsexpert is partner van: