Scheidingsexpert, de organisatie

De scheidingsexperts

De scheidingsexperts zijn zelfstandig ondernemers en als franchisenemer aangesloten bij Scheidingsexpert Nederland. De meeste scheidingsexperts zijn al langjarig scheidingsexpert. Van oorsprong komen zij uit de mediation-, financiele-, en accountancywereld, de advocatuur of het notariaat. Zijn zijn allen minimaal RFEA (Register Financieel EchtscheidingsAdviseur) en MfN registermediator met de aantekening familiemediation en volgen jaarlijks hiervan de permanente educatie opleidingsdagen. Een aantal scheidingsexperts biedt ook anderstalige mediations.  

De centrale organisatie

De scheidingsexperts kunnen terugvallen op gespecialiseerde professionals bij de Centrale Organisatie. Dit is uniek in de scheidingswereld. De fiscalisten en juristen van het Epertisecentrum werken nauw samen met de scheidingsexperts, met name op het gebied van complexe fiscale en juridische vraagstukkenen en als er internationale aspecten bij de scheiding aan de orde komen. Onze juristen stellen centraal alle echtscheidingsconvenanten en overeenkomsten voor de scheidingsexperts op.

Het Expertisecentrum

mr. M.E. (Margot) Burger MfN RFEA / senior adviseur 
Margot is jurist en voorheen (vFas) familierecht advocaat/mediator. Naast haar werkzaamheden als senior adviseur Expertisecentrum is zij tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Amsterdam en doceert zij voor diverse opleiders. Margot heeft binnen het team de volgende specialismen: familierecht, huwelijksvermogensrecht, procesrecht en alimentatie.

mr. J. (Johanna) Dobbinga MfN RFEA / senior adviseur 
Johanna is jurist en mediator en van oorsprong notaris. Naast haar werkzaamheden als senior adviseur Expertisecentrum doceert zij voor diverse opleiders. Johanna heeft binnen het team de volgende specialismen: familierecht, huwelijksvermogensrecht, notarieel recht en erfrecht.

E.W. (Elly) Hartemink MfN  RFEA / adviseur 
Elly is van oorsprong agrarisch bedrijfsadviseur en mediator. Zij is werkzaam als adviseur Expertisecentrum en heeft binnen het team het specialisme echtscheiding binnen de agrarische sector en mediation voor ondernemers.

mr. E. (Emiel) Rienstra RFEA / adviseur 
Emiel is fiscaal en notarieel jurist en van oorsprong opleidingsontwikkelaar. Hij is werkzaam als adviseur Expertisecentrum en heeft binnen het team de volgende specialismen: fiscaal recht en erfrecht. 

De oprichters

Paul P. en Carola van der Ploeg zijn de oprichters van Scheidingsexpert Nederland. In 2003 hadden zij de hartstochtelijke wens om de vechtscheiding uit te bannen. Hiertoe ontwikkelden zij het Scheidingsexpert concept, dat in hoofdlijnen ontwikkeld is op het feit dat tijdens de scheiding beide partners te maken krijgen met een wirwar van emoties. Emoties van relationele aard en emoties die onrust geven over de eigen toekomst. Er is ineens onzekerheid over de zorg voor de kinderen, het inkomen, het wonen, de onderneming en de “oude dag”. Zij zijn er van overtuigd dat als mensen zo snel als mogelijk antwoord krijgen op deze vragen en inzicht krijgen in wat de gewenste afspraken voor hen beiden onder aan de streep betekent, er ook ruimte komt voor de verwerking van de relationele emoties. Om snel inzicht te kunnen geven in wat de afspraken die zij willen maken onder aan de streep in hun portemonne betekenen, heeft Paul unieke scheidensoftware Part-pro ontwikkeld dat door de scheidingsexperts wordt gebruikt. Het hoge slagingspercentage van de mediations bewijst dat "mediation met een oplossing" daadwerkelijk helpt de vechtscheiding uit te bannen.

Scheidingsexpert is partner van: